Image


Coursera — американська технологічна компанія, що працює в галузі онлайн-освіти, заснована професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Нґ та Дафні Коллер  у квітні 2012 року.

Вона відкриває доступ студентам та викладачам закладів вищої освіти до понад 6500 дистанційних курсів із 400 спеціалізацій. Курси охоплюють такі сфери як бізнес, технології, комп’ютерні науки, наука про дані, ІТ та хмарні технології, мистецтво та гуманітарні науки, охорона здоров’я, професійний розвиток.

Платформа відкриває широкі навчальні можливості для закладів вищої освіти та викладачів. За словами головного виконавчого директора Coursera Джефа Маджонкалди, університети можуть використовувати дистанційні курси для того, щоб покращити свої основні навчальні програми, запропонувати їх студентам для отримання кредитів та як змішане чи додаткове навчання, засоби Coursera можуть використовуватись для наповнення змісту програм, оцінювання та виконання практичних проектів.

Університети можуть інтегрувати курси у свої основні навчальні програми, пропонувати студентам курси з каталогу Coursera. Завдяки інструментам Coursera викладачі університетів можуть експериментувати з дистанційним навчанням. 

Університети також мають доступ до навчальної аналітики за допомогою інформаційних панелей курсу щоб зрозуміти поведінку студентів, відслідковувати процес оволодіння навичками та зростання.

Coursera надає безкоштовний доступ для всіх українських закладів вищої освіти та їх студентів до своїх безкоштовних онлайн курсів та проєктів. У вас є можливість долучитися до понад 6500 курсів і 2200 проєктів від провідних університетів і партнерів Coursera.

Ви маєте можливість обрати будь-який онлайн-курс та програму за напрямком, який цікавить саме вас. За результатами проходження курсу ви отримаєте сертифікат. Якщо ви оберете курс, який співпадає з дисципліною або темами дисципліни, які викладаються за вашою спеціальністю, викладач зарахує як проходження дисципліни або окремих її розділів. 

  • Для ефективної організації навчального процесу університет з 8.06.2022 р. підключився до унікальної можливості безкоштовного використання освітньої онлайн платформи Coursera. 
  • Coursera надає свою платформу та доступ до курсів безкоштовно для українських ЗВО та передвищої освіти до кінця 2023 р. (терміни були продовжені до 31 липня 2024 р.). 
  • Мета: навчиться користуватись платформою, освоєння бази готових курсів платформи. 
  • Отриманння сертифікату після проходження курсів (безкоштовність передбачає безкоштовний сертифікат). 
  • Професійне вдосконалення: новий досвід; підвищення кваліфікації; нові матеріали курсів для своїх студентів; потенційно 150 000 викладачів ЗВО. 
  • Повна узгодженість: оптимально для тих, хто не міг навчатися разом з групою; наявність формалізованого результату; перезарахування закладом освіти; Наказ МОН від 08 лютого 2022 року №130 “Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті неформальної та/або інформальної освіти https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznannya-u-vishij-ta-fahovij-peredvishij-osviti-rezultativ-navchannya-zdobutih-shlyahom-noformalnoyi-taabo-informalnoyi-osviti   
    Часткове покриття дисципліни: для тих, хто не встигає разом з групою (по часу чи рівню); курс як джерело сучасного контенту; формалізований результат (сертифікат); визнання на рівні викладача. 
  • Модель фасилітованого навчання: найбільша адаптивність; найвищі шанси на проходження; висока залученість викладача; непотрібен формалізований результат (сертифікат); навички спільної роботи; підвищення рівня викладача; розвиток загальної компетентності вміння навчатися. 

Не зволікайте! Долучайтеся до онлайн курсів провідних університетів світу за посиланнями https://www.coursera.org/ .

«Використання освітніх онлайн-платформ для університетів: Coursera»

Відділ НІТ

Структурний підрозділ університету, забезпечує функціонування і розвиток інформаційної інфраструктури університету, підзвітний та підконтрольний безпосередньо проректору із міжнародної, соціально - гуманітарної та науково-педагогічної роботи.

Контакти

Тел.: +38 048 752 98 20

Пошта: nit@pdpu.edu.ua 

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська 71, кабінет №23

Розташування

Зворотній зв'язок